Pobierz Darmowy Program PIT 2018

ZGODNY Z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA
         FINANSÓW

STANDARDY BANKOWOŚCI
         ELEKTRONICZNEJ

ŚCISŁE INFORMACJE

Pobierz Darmowy Program PIT 2018

Wspólne rozliczenie PIT małżonków

Wspólne rozliczenie PITu stanowi najczęstszą formę rozliczeń z Fiskusem dla osób pozostających w związku małżeńskim. Takie działanie przynosi bowiem wiele korzyści podatkowych, o których opowiemy w niniejszym artykule. Z lektury tekstu dowiesz się także, jakich zasad należy przestrzegać podczas wypełniania deklaracji i czy występują tutaj jakiekolwiek ograniczenia.

 

Rozliczanie PITu z małżonkiem – kiedy mamy taką możliwość?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi, rozliczenie wspólnie małżonkiem staje się dostępną opcją dopiero wtedy, gdy małżeństwo pozostaje ze sobą w związku w pełnym roku kalendarzowym. W praktyce oznacza to możliwość wspólnego rozliczenia małżonków dopiero po pierwszej rocznicy ślubu. Drugim warunkiem jest konieczność pozostawania w majątkowej wspólnocie małżeńskiej przez cały rok. Nawet jeśli małżeństwo zostało zawarte 1 stycznia roku kalendarzowego, skutki podatkowe tego faktu wejdą w życie dopiero w drugim roku. O wiele korzystniej będzie zatem zaplanować wesele na koniec grudnia, gdyż wtedy rozliczanie PITu z małżonkiem będzie możliwe już od rozpoczęcia nowego roku.

Kolejnym warunkiem, od jakiego zależy wspólne rozliczanie z małżonkiem, są kwestie rezydencji podatkowej. Małżonkowie, którzy decydują się na wspólne rozliczenie PITu w 2022 roku, musieli w całym roku 2021 podlegać nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce, będąc rezydentami w kraju. Wyjątkiem od tej reguły pozostaje sytuacja, kiedy jeden z małżonków na stałe mieszka w Polsce, a drugi pracuje za granicą w państwach Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej. Przepisy podatkowe formułują tutaj dodatkowe ograniczenie – rozliczanie PITu z małżonkiem będzie prawnie dopuszczone, jeżeli przychody uzyskane na terenie Polski osiągną przynajmniej 75% wszystkich przychodów małżeństwa w całym roku kalendarzowym. W praktyce wspólne rozliczenie małżonków będzie możliwe raczej dla pracy dorywczej za granicą. Organy podatkowe mogą zażądać zaświadczeń od zagranicznego pracodawcy o formie zatrudnienia i wysokości otrzymywanych przez cały rok wynagrodzeń.

 

Rozliczenie wspólnie z małżonkiem a forma opodatkowania i przedmiot działalności

Ze wspólnego rozliczenia małżonków wyłączone są pary, w których jedna osoba dokonała wyboru opodatkowania w formie 19-procentowego podatku liniowego, karty podatkowej, ryczałtu ewidencjonowanego czy podatku tonażowego. Prawo dopuszcza jednak rozliczanie PITu z małżonkiem dla określonych typów działalności, nawet jeśli forma opodatkowania należy do jednego z wymienionych powyżej przykładów. Wspólne rozliczenie małżonków pozostaje dostępne dla osób prowadzących wspólnie działalność rolniczą lub zawierających umowy o najmie prywatnym. Z rozliczania PIT z małżonkiem nie są wykluczone pary osiągające przychody kapitałowe, opodatkowane 19-procentowym podatkiem zryczałtowanym. W tej kategorii dochodów znajdują się takie pozycje jak dywidendy, dochody związane z obrotem nieruchomościami, wygrane na loterii czy odsetki od lokat bankowych. Jedynym warunkiem rozliczenia wspólnie z małżonkiem będzie odrębne odliczenie od podstawy opodatkowania wszelkich ulg i składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Jeśli w danym roku kalendarzowym jeden z małżonków nie osiągnął żadnego przychodu, wspólne rozliczenie małżonków dalej pozostaje możliwe. Konieczne będzie wówczas wykazanie zerowego przychodu w odpowiedniej rubryce deklaracji podatkowej.

 

Zgłoszenie wspólnego rozliczenia małżonków

Deklarację – zgłoszenie wspólnego rozliczenia małżonków może złożyć jeden z małżonków w imieniu obojga. Dla tego typu zgłoszenia na wspólne rozliczenie małżonków domniemane jest pełnomocnictwo dla drugiej strony do złożenia faktycznej deklaracji. Mąż lub żona będąca stroną dokonującą zgłoszenia wspólnego rozliczenia małżeństwa musi być świadoma faktu, że takie oświadczenie składane jest pod rygorem odpowiedzialności karnej. Oświadczenie ma moc prawną i niweluje konieczność przedłożenia dodatkowego pełnomocnictwa od drugiego małżonka na rzecz łącznego rozliczenia się z podatków. Wniosek o wykonanie rozliczenia wspólnego z małżonkiem można złożyć również dla korekty uprzednio wysłanej deklaracji.

 

Jakie korzyści przynosi wspólne rozliczanie PITu z małżonkiem?

Wspólne rozliczenie małżonków generuje największe korzyści przy dużych dysproporcjach wysokości zarobków między małżonkami. Jeżeli jeden z małżonków nie posiada przychodów lub zarabia mało, a druga strona znacznie przekracza kwotę 85528 zł, rozliczanie PITu z małżonkiem pozwoli utrzymać 17-procentową stawkę podatku. Rozliczenie wspólnie z małżonkiem umożliwi uniknięcie 32% progresywnej stawki podatkowej, co przekłada się na oszczędność wielu tysięcy złotych.

W przypadku rozliczenia PIT z małżonkiem zyskujemy także uproszczoną procedurę – wypełnienie jednej deklaracji zajmuje mniej czasu. Warto korzystać z profesjonalnych programów do rozliczeń, takich jak Pitax.pl, które zawierają wiele funkcji automatyzujących cały proces. W rozliczeniach PITu z małżonkiem zajdą znaczące zmiany kwotowe po wprowadzeniu postanowień Nowego Ładu. Jednak istota wspólnego rozliczenia pozostanie taka sama – sumowanie dochodów obu małżonków i obliczenie podstawy podatkowej od całości zsumowanej kwoty.

STRONA GŁÓWNA - Program do rozliczania PIT / ULGI I ODLICZENIA / KONTAKT / WYMAGANIA SPRZĘTOWE / BLOG

Tel. kontaktowy: 537 777 177 | Adres e-mail: fundacjaagnieszka@wp.pl