Pobierz Darmowy Program PIT 2018

ZGODNY Z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA
         FINANSÓW

STANDARDY BANKOWOŚCI
         ELEKTRONICZNEJ

ŚCISŁE INFORMACJE

Pobierz Darmowy Program PIT 2018

Rozliczanie PIT-11 – co należy wiedzieć?

Przepisy prawne wskazują płatnika jako podmiot odpowiedzialny za sporządzenie formularza PIT-11, a następnie dostarczenie go pracownikom. Jak rozliczyć PIT-11? Druk należy do grona najpopularniejszych formularzy podatkowych, stanowiąc element rzeczywistości większości osób odprowadzających składki z tytułu podatku dochodowego. Prezentowane tu informacje kierujemy zarówno do pracodawców, jak i osób zatrudnionych na umowę o pracę, czy umowę zlecenie. Podpowiadamy, jak wypełnić PIT-11 i na czym polega rozliczanie tej wersji deklaracji.

 

Czym jest PIT-11?

PIT-11 jest dokumentem, który pracownik otrzyma od swojego pracodawcy w formie pisemnej lub elektronicznej. Prawo nakłada na pracodawców obowiązek dostarczenia deklaracji PIT-11 do wszystkich swoich pracowników. Równolegle następuje rozliczenie PIT-11 na linii pracodawca – Urząd Skarbowy. Pracodawca musi dostarczyć właściwemu Urzędowi Skarbowemu wypełnioną deklarację w terminie do 31 stycznia. Pracownicy muszą ją otrzymać do 2 marca. Jak wypełnić PIT-11? Na formularzu muszą znaleźć się informacje o przychodach i dochodach pracownika, a także wszelkich zaliczkach na podatek dochodowy, jakie zostały odprowadzone przez pracodawcę. Na druku PIT-11 znajdziemy również kalkulacje składek ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego. PIT-11 jest zatem niezbędnym źródłem wiedzy dla pracownika, służąc mu do późniejszego wypełnienia deklaracji PIT-36 i PIT-37.

 

Jak wypełnić PIT-11?

Co do zasady, wypełnienie i rozliczenie PIT-11 nie powinno przysparzać wielu problemów. Pracodawca – płatnik uzupełnia dane w formularzu PIT-11 i następnie przekazuje dokument pracownikowi – podatnikowi. Jak wypełniać PIT-11 i jakie dane podać? Oprócz tak podstawowych informacji, jak dane osobiste pracownika, należy w formularzu zawrzeć jego numer PESEL, adres zamieszkania oraz dane Urzędu Skarbowego przypisanego do pracownika. W dalszej kolejności rozliczenie PIT-11 między pracodawcą a pracownikiem będzie wymagało podania szczegółowych informacji o wypłaconym wynagrodzeniu brutto w danym roku kalendarzowym. Kwota w PIT-11 nie może odbiegać od zapisów w umowie o pracę lub w umowie zlecenie. W PIT-11 rozliczanie musi także uwzględniać ewentualne formy świadczeń w naturze. W takim przypadku pracodawca jest zobowiązany wyliczyć ich wartość pieniężną i dołączyć do deklaracji. Ostatnim etapem staje się uzupełnienie informacji o kosztach uzyskania przychodu, wartości składek zdrowotnych i na ubezpieczenie społeczne. W przypadku PIT-11 rozliczanie następuje w oparciu o kwoty faktycznie wypłacone. Nieco odmienne reguły obowiązują, jeśli chodzi o ubezpieczenie zdrowotne – w deklaracji PIT-11 pracodawca wprowadza jedynie 7,75% podstawy składki, a nie 9%, które musiał faktycznie zapłacić.

 

Jak wypełnić PIT-11 – składki i koszty uzyskania przychodów

Osoby, które poszukują informacji, jak rozliczyć PIT-11, często skupiają się na kwestiach składkowych. Warto pamiętać, że w deklaracji PIT-11 pracodawca uwzględnia wyłącznie składki faktycznie pobrane w danym roku podatkowym. Jak wspomnieliśmy w poprzednim akapicie, należy uważać na składkę zdrowotną. W deklaracji PIT-11 może być wprowadzone jedynie podstawa całej składki, wynosząca 7,75 %. Koszty uzyskania przychodu dotyczą wydatków, jakie pracownik ponosi po to, aby móc wykonywać swoją pracę. Przepisy podatkowe uwzględniają dwa progi kosztów uzyskania przychodów, obliczane jako procentowy stosunek do przychodu (20% i 50%).

 

Jak rozliczyć PIT-11?

Jak rozliczenie PIT-11 wygląda w 2022 roku? PIT-11 stanowi deklarację dostarczaną pracownikowi przez płatnika, czyli pracodawcę. Pracodawca musi zatem wiedzieć, jak wypełnić PIT-11 w sposób dokładny i poprawny, przekazując pracownikowi wszystkie niezbędne dane. Rozliczanie PIT-11 stanowi podstawę do wypełnienia właściwych deklaracji przez podatnika – PIT-36 i PIT-37. Rozliczenie PIT-11 następuje między pracodawcą a Urzędem Skarbowym. Pracownik ma obowiązek dostarczenia do Urzędu Skarbowego własnej deklaracji w terminie do 30 kwietnia. W przypadku PIT-11 rozliczanie polega na przepisaniu danych z odpowiednich rubryk do formularza PIT-36 i PIT-37, a także wprowadzeniu ewentualnych ulg. W przypadku otrzymania kilku deklaracji PIT-11 rozliczenie polega na zsumowaniu kwot z tych samych pól i wprowadzeniu do głównej deklaracji całkowitej wartości.

Warto tutaj wspomnieć, że dla PIT-11 rozliczanie następuje na nieco innych zasadach dla osób pobierających emeryturę czy rentę. Dla nich przeznaczono druk PIT-11a. Podmiotami odpowiedzialnymi za dostarczanie tej deklaracji do podatnika są ZUS i KRUS.

Jeśli pracownik rozwiązał stosunek pracy w trakcie roku kalendarzowego i chce otrzymać PIT-11 we wcześniejszym terminie, musi złożyć pisemny wniosek do pracodawcy. Pracodawca ma wówczas 14 dni na przygotowanie i dostarczenie pełnej deklaracji.

Rozliczanie PIT-11 to obowiązek pracodawcy wobec osób zatrudnionych w jego firmie. Pracownik pozyskuje z PIT-11 dane do wypełnienia własnej deklaracji podatkowej. Formularze PIT-11 musi on otrzymać od każdego pracodawcy, z którym podjął dowolną formę współpracy w danym roku kalendarzowym. Rozliczanie PIT-11 można uprościć i zautomatyzować, dzięki takim programom jak Pitax.pl. Intuicyjna obsługa i zgodność z aktualnymi wymogami prawnymi niwelują ryzyko błędów, a także przyspieszają czas potrzebny na przygotowanie deklaracji.

STRONA GŁÓWNA - Program do rozliczania PIT / ULGI I ODLICZENIA / KONTAKT / WYMAGANIA SPRZĘTOWE / BLOG

Tel. kontaktowy: 537 777 177 | Adres e-mail: fundacjaagnieszka@wp.pl