Pobierz Darmowy Program PIT 2018

ZGODNY Z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA
         FINANSÓW

STANDARDY BANKOWOŚCI
         ELEKTRONICZNEJ

ŚCISŁE INFORMACJE

Pobierz Darmowy Program PIT 2018

Rodzaje ulg podatkowych i kiedy przysługują?

Podstawową funkcją każdej ulgi podatkowej jest obniżenie podstawy opodatkowania. Odliczenie pewnej sumy pieniędzy od dochodu zmniejsza jego wartość nominalną, a co za tym idzie – redukuje kwotę podatku do zapłacenia przez pracownika lub przedsiębiorcę. Ulgi podatkowe są formą preferencyjnego traktowania wybranych grup społecznych, stanowiącą rekompensatę za obciążenie majątkowe, zdrowotne lub z tytułu wykonywanej pracy. Każdy podatnik musi być świadomy przysługujących mu ulg, gdyż dopiero wykazanie ich w deklaracji podatkowej skutkuje wygenerowaniem oszczędności. Przedstawiamy zatem najpopularniejsze ulgi podatkowe oraz zakres ich obowiązywania.

 

Rodzaje ulg podatkowych

Biorąc pod uwagę kryterium metody odliczeń, ulgi podatkowe dzielimy na te odliczane od dochodu i odejmowane bezpośrednio od podatku. Wśród odliczeń podatkowych od dochodów znajdziemy m.in. darowizny na kult religijny lub OPP, ulgę termomodernizacyjną, IKZE, czy ulgę rehabilitacyjną. Z kolei odliczenia podatkowe obniżające samą wartość podatku obejmują takie ulgi jak składki zdrowotne, ulgi podatkowe na dziecko czy ulga abolicyjna.

Ulgi podatkowe podlegają rozmaitym klasyfikacjom także ze względu na ich cele. Z tego powodu wyróżniamy ulgi prorodzinne, egzystencjalne, rozwojowe czy odnoszące się do rozmaitych kosztów uzyskania przychodu. W roku 2022 przepisy dotyczące ulg podatkowych nie ulegną zasadniczym zmianom. Warto pamiętać, że odliczenia podatkowe są prawem, a nie obowiązkiem podatnika. Korzystanie z nich zależy nie tylko od świadomości ich istnienia, lecz także od wykazania odpowiedniej dokumentacji potwierdzającej prawo do konkretnej ulgi. Organ podatkowy w trakcie prowadzonej kontroli weryfikuje prawo do ulgi podatkowej, analizując gromadzone zaświadczenia i faktury, które potwierdzą zasadność odliczeń wykonanych przez podatnika. Do najważniejszych i najczęściej występujących ulg zaliczają się: ulgi podatkowe na dziecko, ulgi podatkowe dla niepełnosprawnych oraz ulga podatkowa na zakup mieszkania. Omówimy sobie je nieco szerzej w dalszej części artykułu.

 

Ulgi podatkowe na dziecko

W ramach ulgi podatkowej na dzieci, rodzice mają możliwość odliczenia od podstawy opodatkowania określonej w ustawie kwoty, zależnej od liczby podopiecznych. Ulgi podatkowe na dziecko przysługują nie tylko rodzicom, lecz także opiekunom prawnym lub rodzinie zastępczej. Wymiar kwotowy dla ulgi prorodzinnej przedstawia się następująco:

- 92,67 PLN miesięcznie na pierwsze dziecko,

- 92,67 PLN miesięcznie na drugie dziecko,

- 166,67 PLN na trzecie dziecko,

- 225,00 PLN na czwarte i kolejne dzieci.

Warto mieć świadomość, że odliczenia podatkowe z tytułu ulgi prorodzinnej stosuje się od kwoty samego podatku, co dodatkowo zwiększa atrakcyjność tej formy przywilejów podatkowych.

 

Ulgi podatkowe dla niepełnosprawnych

Ulgi podatkowe dla niepełnosprawnych mają za zadanie zmniejszyć obciążenie na majątku spowodowane koniecznością zakupu leków czy uczestniczenia w rehabilitacji. Ulgi podatkowe dla niepełnosprawnych, znane także jako ulgi rehabilitacyjne, pozwalają odliczyć od dochodu wszystkie wydatki związane z ułatwieniem codziennego funkcjonowania osoby niepełnosprawnej. W ramach tej ulgi podatkowej dla niepełnosprawnych istnieje możliwość odliczenia sesji rehabilitacyjnych, zakupu sprzętu treningowego, zakupu wózka inwalidzkiego czy stworzenia infrastruktury domowej zapewniającej jak największą samodzielność. Ulgą podatkową dla niepełnosprawnych objęte są osoby posiadające orzeczenie jednego z trzech stopni niepełnosprawności, lub posiadające decyzję o przyznaniu renty z tytułu całkowitej bądź częściowej niezdolności do pracy. Ulga rehabilitacyjna przyjmuje formę ulgi z limitem kwotowym lub bez limitu kwotowego. W tym drugim przypadku ulga osiąga taką wysokość pieniężną, ile faktycznie wyniosły wydatki na sprzęt lub usługi rehabilitacyjne.

 

Ulga podatkowa na zakup mieszkania

W ramach ulgi podatkowej na zakup mieszkania, zyskamy preferencyjny sposób rozliczania podatku dochodowego na skutek sprzedaży nieruchomości, której byliśmy właścicielami przez okres mniejszy niż 5 lat. W normalnym trybie, przy sprzedaży nieruchomości przed upływem 5 lat od jej zakupu, sprzedający musiałby uiścić podatek dochodowy od zysku. Ulga mieszkaniowa pozwala uniknąć opodatkowania, jeśli cała kwota ze sprzedaży zostanie przeznaczona na cele mieszkaniowe. Ulga podatkowa na zakup mieszkania (ulga mieszkaniowa) obowiązuje w terminie trzech lat od sprzedaży nieruchomości. W jej ramach można odliczyć nie tylko zakup mieszkania lub domu, lecz także zakup gruntu pod budowę, spłatę kredytu hipotecznego lub nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu. Odliczenie wydatków na cele mieszkaniowe następuje na formularzu PIT-39. Ulga mieszkaniowa przeznaczona została dla obywateli Polski i osób mających stałe miejsce zamieszkania na terenie Polski. Warunkiem prawa do ulgi jest również nieposiadanie na własność innej nieruchomości, która nadaje się do zamieszkania.

Kompleksową listę ulg podatkowych można znaleźć w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. Warto dokładnie przeanalizować proponowane opcje, dzięki którym możemy zauważalnie zmniejszyć wysokość płaconych podatków.

STRONA GŁÓWNA - Program do rozliczania PIT / ULGI I ODLICZENIA / KONTAKT / WYMAGANIA SPRZĘTOWE / BLOG

Tel. kontaktowy: 537 777 177 | Adres e-mail: fundacjaagnieszka@wp.pl