Pobierz Darmowy Program PIT 2018

ZGODNY Z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA
         FINANSÓW

STANDARDY BANKOWOŚCI
         ELEKTRONICZNEJ

ŚCISŁE INFORMACJE

Pobierz Darmowy Program PIT 2018

Jak skorygować zeznanie PIT?

Korekta PIT to prawo każdego podatnika, wynikające z art. 81 § 1 Ordynacji podatkowej. Dokonując korekty PIT, wypełniamy de facto ten sam formularz co poprzednio, z zaznaczeniem, że jest to korekta. Co warto wiedzieć o poprawie deklaracji PIT? Do kiedy można ją złożyć? Jakie kwestie najczęściej wymagają poprawy ze strony podatnika? Czy korekta zeznania podatkowego wiąże się z koniecznością zapłaty kary umownej? Na te oraz wiele innych zagadnień odpowiadamy w poniższym artykule.

 

Na czym polega korekta PIT?

Korekty zeznań podatkowych to częsty element procesu składania deklaracji. Czasami już po wysłaniu deklaracji do Urzędu Skarbowego zdajemy sobie sprawę, że popełniliśmy błąd w formularzu lub nie zamieściliśmy w nim ważnych danych. Ryzykiem błędu obarczone są w szczególności osoby, które samodzielnie wypełniają deklarację w formie papierowej. Korzystanie z programu do wysyłania deklaracji przez Internet, takiego jak Pitax.pl, w praktyce niweluje ryzyko pomyłek. Korekta PIT jest jednak przydatna, jeśli decydujemy się na zamianę rozliczenia indywidualnego na wspólne z małżonkiem lub chcemy skorzystać z ulg, których istnienia nie byliśmy świadomi podczas składania właściwej deklaracji.

 

Kiedy trzeba złożyć korektę zeznania podatkowego?

Mówiąc ogólnie, korekta zeznania podatkowego wymagana jest zawsze wtedy, gdy nastąpił błąd w wysłanej uprzednio deklaracji. Pomyłka może dotyczyć nie tylko wysokości kwot należnego podatku, lecz również pominięcia ulgi podatkowej, wprowadzenia błędnych danych osobowych, niewykazania wszystkich kosztów podatkowych itp. Kontrola zeznania podatkowego wraz z jego ewentualną korektą zalecana jest szczególnie w przypadku osób, które nie ingerowały w proces składania PITu przygotowanego automatycznie przez Urząd Skarbowy. Deklaracja złożona w ten sposób nie uwzględnia wielu przywilejów, np. ulgi termomodernizacyjnej, czy ulgi na dzieci.

Warto wiedzieć, że korekta PIT-37 umożliwia wspólne rozliczenie z małżonkiem, nawet jeśli taka opcja nie wystąpiła wcześniej. Zamiana formy rozliczenia staje się dostępna w obie strony.

 

Jak długo można składać korektę PIT?

Korekta PIT nie wykazuje limitów odnośnie do liczby poprawek. Termin składania korekt PIT za 2020 roku upływa po 5 latach, jednak w tym czasie można składać dowolną liczbę korekt do deklaracji. Sytuacją, która wstrzymuje możliwość składania korekty, staje się rozpoczęcie postępowania lub kontroli podatkowej.

Okres 5 lat wynika z terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego. W praktyce oznacza to, że po tym terminie ewentualne zaległości podatkowe nie mają prawa być dalej egzekwowane przez Urząd Skarbowy. Zanika zatem sens składania korekty PIT-37 lub innej do przedawnionego zeznania podatkowego.

W niektórych przypadkach złożenie korekty PIT pociąga za sobą obowiązek uregulowania zaległości w podatku rocznym, wraz z naliczonymi odsetkami za opóźnienia. Jeżeli podejrzewamy błąd w kwocie należnego podatku na niekorzyść osoby dokonującej rozliczenia, warto dokonać korekty PIT przed upływem 6. miesięcy od daty zakończenia przyjmowania deklaracji przez Urząd Skarbowy (w 2021 roku będzie to termin do 31 października). Ewentualne odsetki za zwłokę przez pierwszych 6 miesięcy mają mniejszą wartość – 4%. Po tym terminie ich wartość wzrasta do 8% w skali roku, liczone za cały okres zaległości.

 

Jak dokonać korekty na PIT-37?

Korekta PIT-37, lub jakiegokolwiek innego typu formularza, musi być dokonana na takim samym druku, na którym wysłaliśmy podstawowe zeznanie podatkowe. Korekta zeznania podatkowego stanowi oficjalny dokument, anulujący moc poprzedniego zeznania.

W przypadku korekty PIT-37, która pojawia się zdecydowanie najczęściej, wniesienie poprawek do deklaracji następuje na drodze trzech metod: online, stacjonarnej oraz pocztowej. Korekta PIT-37 wykonywana online stanowi najłatwiejszą i najszybszą metodę. Warto tutaj zaznaczyć, że metody składania deklaracji można stosować zamiennie. Jeśli poprzednio złożyliśmy PIT osobiście w Urzędzie Skarbowym, nic nie stoi na przeszkodzie, aby korekta PIT-37 została wysłana przez Internet. Korekta PIT składana online generuje po jej wysłaniu Urzędowe Potwierdzenie Odbioru, które daje gwarancję dotarcia dokumentów do odpowiedniej instytucji.

STRONA GŁÓWNA - Program do rozliczania PIT / ULGI I ODLICZENIA / KONTAKT / WYMAGANIA SPRZĘTOWE / BLOG

Tel. kontaktowy: 537 777 177 | Adres e-mail: fundacjaagnieszka@wp.pl