Pobierz Darmowy Program PIT 2018

ZGODNY Z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA
         FINANSÓW

STANDARDY BANKOWOŚCI
         ELEKTRONICZNEJ

ŚCISŁE INFORMACJE

Pobierz Darmowy Program PIT 2018

Jak rozliczyć PIT-37?

PIT-37 to najpopularniejsza deklaracja podatkowa, składana corocznie do Urzędu Skarbowego przez miliony Polaków. Pomimo swojej powszechności, wciąż wiele osób poszukuje wskazówek odnośnie do rozliczania zeznania podatkowego, które pozwolą na szybkie i bezproblemowe przejście przez cały proces.

Zapraszamy do lektury artykułu, w którym opowiemy jak rozliczyć PIT-37, dla kogo ten typ deklaracji jest przeznaczony, a także dlaczego warto dokonać rozliczenie PITu-37 online.

 

Deklaracja PIT-37 – dla kogo jest przeznaczona?

Deklaracja PIT-37 to podstawowa metoda rozliczeń dla osób, wobec których obowiązuje skala podatkowa 17 i 32%. W grupie osób, które podlegają pod rozliczenie PIT-37, znajdują się pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę, osoby zatrudnione na umowę zlecenie, emeryci, renciści. W większości przypadków bazą do wypełnienia deklaracji PIT-37 staje się formularz PIT-11 przesłany przez pracodawcę. Na jego podstawie podatnik uzupełnia pola, których wymaga rozliczenie PIT-37, a następnie wskazuje także przysługujące mu ulgi lub odliczenia.

Dokonując rozliczenia PIT-37 należy pamiętać, że ta forma deklaracji dotyczy osób związanych stosunkiem pracy, które swoje roczne dochody uzyskują z jednego źródła. Podatnicy osiągający przychody od kilku niezależnych pracodawców, powinni skierować swoją uwagę na deklarację PIT-36, która umożliwia wprowadzenie rozmaitych źródeł przychodów. Jak rozliczyć PIT-37? Za chwilę przejdziemy do meritum artykułu, podając gotowe wskazówki dla rozliczeń w różnych okolicznościach życiowych.

 

Rozliczenie PIT-37 – co warto wiedzieć?

Jedną z kwestii bardzo często poruszanych na forach, stanowi odpowiedź na pytanie: jak rozliczyć PIT-37 w ramach wspólnego zeznania podatkowego z małżonkiem? Taka opcja jest jak najbardziej możliwa, pod warunkiem, że każdy z małżonków posiada uprawnienia do rozliczania się w ramach tego samego typu deklaracji. Jeśli małżonkowie rozliczają się na podstawie skali podatkowej, deklaracja PIT-37 daje możliwość wspólnego składania zeznania.

Deklaracja PIT-37 dotyczy wyłącznie dochodów opodatkowanych na zasadzie skali podatkowej za pośrednictwem płatnika, z którym łączy nas określony stosunek pracy.

Rozliczenie PIT-37 nie obowiązuje osób, które chcą obniżyć dochód o straty poniesione w ubiegłych latach. Zatem jak rozliczyć PIT-37, jeśli strata nastąpiła w danym roku kalendarzowym? Ograniczenie odnośnie do rozliczenia strat dotyczy tylko lat poprzedzających. Zatem PIT-37 będzie stanowił właściwą deklarację, jeśli podatnik pragnie wykazać, że w tym konkretnym roku nie uzyskał żadnych dochodów, lecz zanotował stratę.

PIT-37 umożliwia rozliczenie dochodów uzyskiwanych za granicą, jednak tylko wtedy, gdy są one rozliczane przez polskiego płatnika. W przypadku zatrudnienia u zagranicznego pracodawcy, obowiązującym formularzem staje się PIT-36.

 

Zasady rozliczenia PIT-37 wspólnie z małżonkiem

Powiedzieliśmy w powyższym akapicie, że dokonując rozliczenia PIT-37 z małżonkiem, należy upewnić się co do kompatybilności rodzajów dochodu obu stron, wobec których musi obowiązywać skala podatkowa. Jak rozliczając PIT-37 uwzględnić dochody w roku zawarcia małżeństwa lub ustania wspólnoty majątkowej? PIT-37 dla małżonków obowiązuje wyłącznie w latach, kiedy nie nastąpiła żadna zmiana w statusie cywilnym każdej ze stron. Zapis ten oznacza, że rok zawarcia małżeństwa nie pozwala jeszcze na wspólne rozliczenie. Zatem wspólny PIT-37 również nie będzie tu obowiązywał.

Wspólne rozliczenie PITu-37 online lub stacjonarnie nie powoduje sumowania odliczeń. Odliczenia przysługują zawsze z zachowaniem zasady odrębności podatników.

Czy rozliczyć PIT-37 wspólnie z małżonkiem, jeśli jedna osoba zamieszkuje w innym kraju Unii Europejskiej? Przepisy podatkowe dopuszczają możliwość wspólnego rozliczenia w takiej sytuacji pod warunkiem, że suma dochodów opodatkowanych w Polsce wyniesie co najmniej 75% całkowitej kwoty podawanej we wspólnym rozliczeniu.

 

Jak wykonać rozliczenie PITu-37 online?

Rozliczenie PIT-u 37 online stanowi najprostszy i najszybszy sposób na wypełnienie swojego zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego. Chociaż prawo wciąż dopuszcza wysłanie deklaracji pocztą lub osobiste złożenie w Urzędzie Skarbowym, wysyłka drogą elektroniczną zdecydowanie dominuje nad innymi metodami.

Dokonując rozliczenia PITu-37 przez Internet, warto skorzystać z bezpłatnych programów do rozliczeń rocznych, takich jak Pitax.pl. Wygenerowanie dokumentu podatkowego, a następnie jego złożenie zajmuje dosłownie chwilę, skutkując otrzymaniem na adres mailowy podatnika Urzędowego Potwierdzenia Odbioru.

Rozliczając PIT-37 online, zmniejszamy ryzyko wystąpienia błędów w deklaracji. Układ graficzny programu prowadzi użytkownika przez każdy etap wypełniania formularza, wskazując odpowiednie pola i metodę wyliczeń. Daje możliwość wyboru spośród wielu dostępnych ulg podatkowych, a także wprowadzenia numer KRS dla wybranej organizacji pożytku publicznego. Wysłanie PITu-37 drogą elektroniczną pozwala na oszczędność czasu, a program Pitax.pl „czuwa” nad poprawnością danych w formularzu.

STRONA GŁÓWNA - Program do rozliczania PIT / ULGI I ODLICZENIA / KONTAKT / WYMAGANIA SPRZĘTOWE / BLOG

Tel. kontaktowy: 537 777 177 | Adres e-mail: fundacjaagnieszka@wp.pl