Pobierz Darmowy Program PIT 2018

ZGODNY Z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA
         FINANSÓW

STANDARDY BANKOWOŚCI
         ELEKTRONICZNEJ

ŚCISŁE INFORMACJE

Pobierz Darmowy Program PIT 2018

Blog

Rodzaje ulg podatkowych i kiedy przysługują?

Podstawową funkcją każdej ulgi podatkowej jest obniżenie podstawy opodatkowania. Odliczenie pewnej sumy pieniędzy od dochodu zmniejsza jego wartość nominalną, a co za tym idzie – redukuje kwotę podatku do zapłacenia przez pracownika lub przedsiębiorcę. Ulgi podatkowe są formą preferencyjnego traktowania wybranych grup społecznych, stanowiącą rekompensatę za obciążenie majątkowe, zdrowotne lub z tytułu wykonywanej pracy.

Rozliczanie PIT-11 – co należy wiedzieć?

Przepisy prawne wskazują płatnika jako podmiot odpowiedzialny za sporządzenie formularza PIT-11, a następnie dostarczenie go pracownikom. Jak rozliczyć PIT-11? Druk należy do grona najpopularniejszych formularzy podatkowych, stanowiąc element rzeczywistości większości osób odprowadzających składki z tytułu podatku dochodowego.

Jak odbywa się przekazanie 1 % podatku?

Chociaż podatnik w żaden sposób nie odczuje oddania 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego, to beneficjent takiej formy pomocy otrzyma pokaźny zastrzyk gotówki na realizację własnych celów statutowych. OPP w akcji 1% upatrują zdobycia funduszy na pomoc osobom najsłabszym, chorym lub dotkniętym wykluczeniem społecznym.

Wspólne rozliczenie PIT małżonków

Wspólne rozliczenie PITu stanowi najczęstszą formę rozliczeń z Fiskusem dla osób pozostających w związku małżeńskim. Takie działanie przynosi bowiem wiele korzyści podatkowych, o których opowiemy w niniejszym artykule.

Jak rozliczyć PIT-37?

PIT-37 to najpopularniejsza deklaracja podatkowa, składana corocznie do Urzędu Skarbowego przez miliony Polaków. Pomimo swojej powszechności, wciąż wiele osób poszukuje wskazówek odnośnie do rozliczania zeznania podatkowego, które pozwolą na szybkie i bezproblemowe przejście przez cały proces.

Jak skorygować zeznanie PIT?

Korekta PIT to prawo każdego podatnika, wynikające z art. 81 § 1 Ordynacji podatkowej. Dokonując korekty PIT, wypełniamy de facto ten sam formularz co poprzednio, z zaznaczeniem, że jest to korekta. Co warto wiedzieć o poprawie deklaracji PIT? Do kiedy można ją złożyć? Jakie kwestie najczęściej wymagają poprawy ze strony podatnika? Czy korekta zeznania podatkowego wiąże się z koniecznością zapłaty kary umownej? Na te oraz wiele innych zagadnień odpowiadamy w poniższym artykule.

Jak złożyć PIT online?

Rozliczenie deklaracji podatkowej przez Internet jest coraz częściej wybieraną opcją. Trudno zaprzeczyć korzyściom, jakie niesie wypełnianie PITu online. Za chwilę opowiemy, jak złożyć PIT online i z jakiego oprogramowania korzystać. Czy składanie PITu online wiąże się z jakimiś ograniczeniami, czy taka forma rozliczenia staje się dostępna dla wszystkich podatników? Co warto wiedzieć o rozliczeniach internetowych, aby nie popełnić błędu przy wyborze deklaracji? Zapraszamy do lektury po szczegółowe i sprawdzone informacje o procesie składania PITu przez Internet.

Odsetki od zaległości podatkowych

Nieuregulowane odsetki za zwłokę od podatku mogą osiągać znaczne kwoty. Dlatego tak istotne staje się dotrzymywanie terminów zapłaty podatku. Wszelkie zaległości podatkowe natychmiast rozpoczynają naliczanie odsetek, które podlegają akumulacji każdego dnia zwłoki. Jak zatem obliczyć odsetki za zwłokę od zaległości podatkowych? Jak uregulować należności wobec Skarbu Państwa? Czy można ubiegać się o umorzenie odsetek od zobowiązań podatkowych? Zapraszamy do lektury artykułu, w którym odpowiadamy na wszystkie postawione wyżej pytania.

STRONA GŁÓWNA - Program do rozliczania PIT / ULGI I ODLICZENIA / KONTAKT / WYMAGANIA SPRZĘTOWE / BLOG

Tel. kontaktowy: 537 777 177 | Adres e-mail: fundacjaagnieszka@wp.pl